برشی از کتاب نمایشنامه مادام رکامیه نوشته پیام سمواتی

مادام رکامیه شخصیت های نمایشنامه: مادام ژولیت رکامیه، همسر ژاک رکامیه بانکدار مادام ژرمن دوستال، دوست ژولیت بنژامن کنستان، معشوق مادام دوستال متیو دومونمورانسی، دوک سلطنت طلب پرنس آوگوست، برادرزاده فردریک پادشاه پروس دوشس ژونو آبرانتس، دوست مادام رکامیه و مادام دوستال دوک ژاک دوبروی، مخالف سیاسی ناپلئون دوشس لوییز دوبروی، همسر دوک ژان، خدمتکارRead More

برشی از کتاب پهلوانان دژباد

پهلوانان دژباد:بهار آمده بود و دامنه کوه پرشده بود از سبزه و گل. گوسفندها که چند ماهی علف تازه نخورده بودند، بااشتها می‌چریدند.پسرک چوپان زیر درخت دراز کشیده بود و به شکوفه‌های صورتی‌رنگی نگاه می‌کرد که با نسیم ملایم بهاری از شاخه جدا می‌شدند و چرخ‌زنان به زمین می‌افتادند.دلش گرفته بود. این کوه را باRead More

از “ سمفونی خزان ” تا “ ثانیه های خیس ”

از “ سمفونی خزان ” تا “ ثانیه های خیس ”عارفه روئین، شاعر و نویسنده البرزی است ، او علاوه بر سرودن شعر ،نویسندگی داستان های کوتاه و زندگی نامه برخی از رزمندگان دوران دفاع مقدس را نیز در کارنامه آثار ادبی خود دارد.

یه آسمون ستاره از رضای بیرجندی منتشر شد

در مقدمه یه آسمون ستاره از رضای بیرجندی  که توسط نشر ستاره جاوید به چاپ رسیده است می خوانیم شعر موهبتی است خدایی و گلی ست عطرآگین که از سبوی سرشار عشق بر صفحه‌ی پاک دل شاعر چکیده واو با سخاوت بی‌پایان خویش آن را برای مردم  به ارمغان می‌آورد.