ادبیات گمانه زن

ادبیات گمانه‌زن چیست؟آیا یک فرصت جدید در دوران پساکرونا است؟

ادبیات گمانه‌زن معادل فارسی گونه‌ای از ادبیات است که تحت عنوان Speculative fiction شناخته می‌شود.در این مجموعه کتاب‌های ژانر علمی-تخیلی، فانتزی، وحشت و جنایی جا می‌گیرند.

ادامه مطلب