مروری بر زندگی نیما یوشیج(علی اسفندیاری)

مروری بر زندگی  نیما یوشیج:علی اسفندیاری(نیما یوشیج)  ۱۲۲ سال پیش (۲۱ آبان ۱۲۷۴ خورشیدی) در روستای یوش متولد شد. برخی منابع سال تولداو را ۱۲۷۶ ثبت کرده‌اند.