غلامرضاابراهیمی مدیر انتشارات ستاره جاوید

غلامرضاابراهیمی (رضای بیرجندی) مدیرانتشارات ستاره جاوید به مناسبت اولین سالروز تاسیس این انتشارات مراتب تشکر و سپاس خود را ازاساتید و نویسندگان نو قلم و شاعرانابرازکرد.

نسیبه توفیقی نویسنده کتاب فصل بارانی

نسیبه توفیقی در یکم اردیبهشت ۱۳۶۲درآستانه اشرفیه گیلان متولد شد. مقطع ابتدایی تادبیرستان را در مدارس آستانه اشرفیه گذراند. مدرک کارشناسی زبان وادبیات فارسی را از دانشگاه پیام نور رامسر دریافت کرد.

نگارش داستان دفاع مقدس

نگارش داستان دفاع مقدس وظیفه است ابوالقاسم وردیانی،‌ نویسنده حوزه دفاع مقدس و برگزیده ششمین همایش اندیشه و قلم ارتش معقتد است که قلم زدن در حوزه داستان دفاع مقدس بیشتر به یک وظیفه تبدیل شده و از سوی دیگر تنها علاقه به پروازکردن، قدرت پرواز به آدمی نمی‌دهد.