نسیبه توفیقی

رونمایی از کتاب فصل بارانی اثر خانم نسیبه توفیقی در مؤسسه خیریه توانبخشی امام رضا (ع) شهریار

خانم توفیقی متنی را قبل از رونمایی قرائت کردند

به نام خداوند لوح و قلم         حقیقت نگار وجود و عدم

با سلام و خیرمقدم خدمت فرهیختگان گرامی و دوست داران ادبیات داستان نویسی.

ادامه مطلب