دکتر احمد کامیابی مسک هنرمند و نمایشنامه نویس

من(دکتر احمد کامیابی مسک) در سال ۱۳۲۲ در خوسف، بیست کیلومتری بیرجند متولد شده ‌ام.کودکی خود را در ده درخش در ۶۰ کیلومتری بیرجند سپری کردم.