کتابهای «قطاری با خاطره های مست» و «ثانیه های خیس» منتشر شد.

کتابهای «قطاری با خاطره های مست» و «ثانیه های خیس» مجموعه ای از اشعار سپید سروده عارفه رویین توسط انتشارات ستاره جاوید منتشر شد.

عارفه روئین(خبرنگار،نویسنده و شاعر)

عارفه روئین در یک خانواده فرهنگی در تهران به دنیا آمد .دوران دبستان و راهنمایی، تا اول دبیرستان را در مدارس تهرانبه پایان رسانده، سپس به همراه خانواده راهی کرج شد.