طهران تا تهران

طهران تا تهران -نویسنده شهره قائم مقامی

طهران تا تهران

نام مجموعه داستانهای کوتاهی ست به قلم خانم شهره قائم مقامی،

که توسط انتشارات ستاره جاوید در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب