وردیانی

ابوالقاسم وردیانی:ویژگی‌های خاص شهید رهنمون او را شبیه شخصیت‌های خیالی کرده است.

ابوالقاسم وردیانی»نویسنده دفاع مقدس با اشاره به آخرین اثرش در خصوص زندگی شهید دکتر «محمدعلی رهنمون» گفت: ویژگی‌های خاص شهید رهنمون او را شبیه شخصیت‌های خیالی کرده است.

ادامه مطلب

ابوالقاسم وردیانی

هتل نیوسایت تازه ترین کتاب ابوالقاسم وردیانی

هتل نیوسایت

تازه ترین کتاب منتشر شده از سوی روایت فتح در نمایشگاه بین المللی ۹۷تهران ❇️ نویسنده : ابوالقاسم وردیانی

ادامه مطلب