ساراقبادلو

رونمایی کتاب در ساحل به دنبالت می گشتم اثر سارا قبادلو

دوازدهم دیماه کتاب در ساحل به دنبالت می گشتم اثر خانم سارا قبادلو

با حضور اعضای انجمن حفظ آثار و با حضور تعداد کثیری از علاقمندان

و خانواده بزرگ موسسه خیریه امام رضا (ع )رونمایی شد.

ادامه مطلب