رونمایی کتاب در ساحل به دنبالت می گشتم

دوازدهم دیماه کتاب در ساحل به دنبالت می گشتم اثر خانم سارا قبادلو با حضور اعضای انجمن حفظ آثار و با حضور تعداد کثیری از علاقمندان و خانواده بزرگ موسسه خیریه امام رضا (ع )رونمایی شد.