معرفی کتاب در لحظه دلواپسی(از رضای بیرجندی)

معرفی کتاب در لحظه دلواپسی دومین کتاب رضای بیرجندی ست که در قالب غزل سروده شده است و مشتمل بر 36 غزل است.چاپ دوم آن با تجدید نظر توسط انتشارات ستاره جاوید در سال 1396 انجام شده است

یه آسمون ستاره از رضای بیرجندی منتشر شد

در مقدمه یه آسمون ستاره از رضای بیرجندی  که توسط نشر ستاره جاوید به چاپ رسیده است می خوانیم شعر موهبتی است خدایی و گلی ست عطرآگین که از سبوی سرشار عشق بر صفحه‌ی پاک دل شاعر چکیده واو با سخاوت بی‌پایان خویش آن را برای مردم  به ارمغان می‌آورد.

کتاب سبد سبد ستاره از رضای بیرجندی منتشر شد

کتاب سبد سبد ستاره دومین مجموعه ترانه های کودکانه رضای بیرجندی (غلامرضا ابراهیمی)ست که اخیرا” (1396) توسط انتشارات ستاره جاوید به چاپ رسیده است.

غلامرضاابراهیمی مدیر انتشارات ستاره جاوید

غلامرضاابراهیمی (رضای بیرجندی) مدیرانتشارات ستاره جاوید به مناسبت اولین سالروز تاسیس این انتشارات مراتب تشکر و سپاس خود را ازاساتید و نویسندگان نو قلم و شاعرانابرازکرد.