دکتر محمد حسین بشرویه ای(بدیع الزمان فروزان فر)

دکتر محمد حسین بشرویه ای معروف به دکتر بدیع ‏الزمان فروزان فر فرزند آقا شیخ علی در سال ۱۲۷۶ هجری شمسی در بشرویه استان خراسان جنوبی زاده شد.