دکتر غلامحسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت ایران

به گزارش رک نیوز:دکتر غلامحسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت ایران و وزیر آموزش و پرورش کابینه مهندس مهدی بازرگان.در چهارم تیرماه ۱۳۰۵ در شهر خوسف از توابع استان خراسان جنوبی متولد می شود.