رونمایی از کتاب هزارخرده سکوت

رونمایی از کتاب هزارخرده سکوت نوشته فرشته اکبری

رونمایی از کتاب «هزار خرده سکوت» نوشته فرشته اکبری در عصر چهار شنبه در مراسمی که به همین منظور برگزار شد انجام گردید.

ادامه مطلب