از “ سمفونی خزان ” تا “ ثانیه های خیس ”

از “ سمفونی خزان ” تا “ ثانیه های خیس ”عارفه روئین، شاعر و نویسنده البرزی است ، او علاوه بر سرودن شعر ،نویسندگی داستان های کوتاه و زندگی نامه برخی از رزمندگان دوران دفاع مقدس را نیز در کارنامه آثار ادبی خود دارد.

کتابهای «قطاری با خاطره های مست» و «ثانیه های خیس» منتشر شد.

کتابهای «قطاری با خاطره های مست» و «ثانیه های خیس» مجموعه ای از اشعار سپید سروده عارفه رویین توسط انتشارات ستاره جاوید منتشر شد.

کتاب «سمفونی خزان» اثر عارفه روئین هنرمند البرزی منتشر شد

به گزارش نگارانه؛ کتاب«سمفونی خزان» مجموعه ای از اشعار سپید سروده عارفه رویین بانوی شاعر البرزی منتشر شد.آثار این شاعر البرزی هم در زمینه شعر است هم کودک و نوجوان و هم