مهران صلواتی

مهران صلواتی، رباعی‌سرا و نویسنده‌ای با آیندهٔ روشن

مهران صلواتی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۹ در تهران، دیده به جهان گشود. او از همان دوره کودکی،

استعدادی ژرف را در خود نمایان ساخت.

ادامه مطلب