معصومه جابری بانویی ترانه سرا و خوش ذوق

معصومه جابری در فروردین ماه ۱۳۵۶ در تهران متولد شد.در دوران کودکی به نقاشی،شعر، ادبیات علاقه وافری داشت .او از عنفوان کودکی شروع به نوشتن داستانک ،شعر ( در زمینه های سپـــید و غزل ) نمود .