محمد کاظم کاظمی

ارتباط موثر بین شاعران خراسانی و افغانستانی

ارتباط موثر بین افغانستان به‌ویژه مردم شهر هرات  علاقه بسیاری به ادبیات فارسی و بازیابی نیمه‌های گمشده خراسان دارند،زیرا افغانستان و خراسان از

تاریخ و تمدن مشترک برخوردارند.

ادامه مطلب

رابعه بلخی اولین بانوی شاعر زبان فارسی

رابعه بلخی

رابعه بلخی اولین شاعره زبان فارسی و هم دوره با رودکی است. جریان عشق رابعه و مرگش از تراژیکترین داستان های عاشقانه در جهان است.رابعه بلخی در سرودن شعر و هنرنقاشی بسیار توانمند بوده است.

ادامه مطلب