نسیبه توفیقی

نسیبه توفیقی نویسنده کتاب فصل بارانی

نسیبه توفیقی:

نسیبه توفیقی در یکم اردیبهشت ۱۳۶۲درآستانه اشرفیه گیلان متولد شد.

مقطع ابتدایی تادبیرستان را در مدارس آستانه اشرفیه گذراند. مدرک کارشناسی زبان وادبیات

فارسی را از دانشگاه پیام نور رامسر دریافت کرد.

عضو انجمن ادبیات داستان نویسی شهریار و دارای مدرک ممتاز نویسندگی است.

او مدرس زبان وادبیات عربی و ادبیات فارسیدر آموزشگاه علمی تیزهوشان راضیه است.

ادامه مطلب