نقشه جدید

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب نقشه جدید که نویسنده آن دنیل یرگین از متخصصان برجسته جهانی در زمینه انرژی است در مورد نقشه جهانی جدید است که با تغییرات چشمگیری در ژئوپلیتیک و انرژی در حال شکل گیری است. در این میان انرژی بازتاب تغییرات گسترده عرضه و جریانهای جهانی است که عمدتا ناشی از تغییر چشمگیر وضعیت انرژی ایالات متحده و نیز افزایش نقش جهانی انرژی های تجدید پذیر و سیاست های جدید آب و هوایی است.استفاده از این نقشه جدید برای یافتن مسیر آسان نیست زیرا پویا و مدام در حال تغییر است.این کتاب در پی روشنگری و شرح این نقشه جدید است. چگونه انقلاب شیل جایگاه آمریکا در جهان را تغییر داده است. چگونه و چرا جنگهای سرد جدیدی بین ایالات متحده از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر در حال گسترش است  و نقش انرژی در این میان چیست. روابط بین ایالات متحده و چین با چه سرعتی – و به نحو بالقوه خطرناکی – از “تعامل” به “رقابت استراتژیک” و به آنچه که یک جنگ سرد در حال ظهور به نظر می رسد در حال تغییر است. پایه های خاورمیانه که هنوز یک سوم کل نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی را تامین می کند چقدر ناپایدار است. چگونه اکوسیستم آشنای نفت و خودرو با قدمت بیش از یک قرن  اکنون با انقلاب جدید حمل و نقل به چالش کشیده شده است. چگونه نگرانی های آب و هوایی در حال تغییر شکل نقشه انرژی هستند و چگونه ” گذار انرژی” از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر که زیاد مورد بحث قرار گرفته عملاً محقق خواهد شد. چگونه ویروس کرونا باعث تغییر بازارهای انرژی و نقش  آینده سه بازیگر بزرگ و اکنون مسلط بر نفت جهان – ایالات متحده ، عربستان سعودی و روسیه – خواهد شد.
اما سفر به سوی آینده پیش از بحران ویروس کرونا نه تنها با انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی بلکه همچنین با انقلاب شیل که باعث تغییر وضعیت انرژی ایالات متحده ، تزلزل بازارهای جهانی و تغییر نقش آمریکا در جهان شده آغاز شده بود و در این مسیر است که اینک حرکت خود را شروع می کنیم.

کتاب از هفت بخش اصلی به ترتیب زیر که خود در مجموع شامل ۴۶ فصل هستند تشکیل شده است
۱.نقشه جدید آمریکا
۲.نقشه روسیه
۳.نقشه چین
۴.نقشه های خاورمیانه
۵.نقشه راه
۶.نقشه اقلیمی
۲.نتیجه گیری : آینده مختل شده

سرشناسه :
ی‍رگ‍ی‍ن‌، دان‍ی‍ل‌ Yergin, Daniel
‏عنوان و نام پديدآور : نقشه جدید : ‏‫انرژی ، آب و هوا و نزاع ملت‌ها/‏‫نویسنده دانیل یرگین ؛ ‏‫مترجم ابوالفضل مالکی.
‏مشخصات نشر : تهران: ستاره جاوید، ‏‫1401
‏مشخصات ظاهری : ‫۴۵۱ص.: ‏‫مصور ، جدول.
‏شابک : ‏‫ 978-622-6254-50-2
‏ فهرست نویسی : فیپا
یادداشت :
‏‫عنوان اصلی: The new map : energy, climate, and the clash of nations ,2020.
عنوان دیگر : انرژی ، آب و هوا و نزاع ملت‌ها.
‏ موضوع : سیاست انرژی Energy policy انرژی‌های پایان‌ناپذیر Renewable energy sources سوخت‌های فسیلی Fossil fuels
شناسه افزوده : مالکی، ابوالفضل، ‏‫۱۳۵۲‏‏‏‏‏-، مترجم
‏رذه بندی کنگره : HD۹۵۰۲
‏رده بندی دیویی : ‫۳۳۳/۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۸۶۹۰۷