شرایط چاپ کتاب در  انتشارات ستاره جاوید(ناشر تخصصی ادبیات)

 

علاقمندان

به همکاری با انتشارات ستاره جاوید میتوانند فایل PDFکتاب و فرم تکمیل شده پیشنهاد چاپ کتاب را به ایمیل انتشارات ستاره

جاوید(setarejavid.pub@gmail.com) ارسال نمایند،

انتشارات ستاره جاوید

آثار رسیده را در شورای کارشناسی ادبی مورد مطالعه قرار داده و در صورت تصویب، چگونگی مراحل چاپ

به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید. زمان بررسی اثرحدودا”۳۰ روز به طول می انجامد، آثار رسیده باز گردانده نمی شود و در صورت

عدم انتخاب امحاء خواهد شد.

ملاحظات

انتشارات ستاره جاوید برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد.

پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست

و انتشارات ستاره جاوید خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم  نمی داند