شرایط چاپ کتاب در  انتشارات ستاره جاوید :

پس از ارسال فایل PDFکتاب و فرم تکمیل شده پیشنهاد چاپ کتاب به ایمیل انتشارات ستاره جاوید(setarejavid.pub@gmail.com) ،

انتشارات ستاره جاوید اثر شما را در نوبت بررسی قرار داده که حدودا”۳۰ روز به طول می انجامد،

سپس بررسی کارشناسی ادبی و اقتصادی کتاب انجام می شود،

و پس از تایید اثر جهت چاپ در انتشارات ستاره جاوید بسته به نظر کارشناس دوم

یکی از روشهای زیر برای عقد قرارداد با نویسنده صورت می گیرد.

انتشارات ستاره جاوید برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد.

پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست

و انتشارات ستاره جاوید خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی‌داند.

  1. پرداخت کل هزینه های  چاپ  و حق التالیف نویسنده اثر توسط ناشر. در این نوع قرارداد امتیاز اثر متعلق به ناشر خواهد بود.
  2. پرداخت کل هزینه های  چاپ  و حق نشر اثر توسط مولف . در این نوع قرارداد امتیاز اثر متعلق به مولف خواهد بود.
  3. پرداخت کل هزینه های  چاپ  توسط  ناشر و مولف و تقسیم امتیاز و کتاب‌های منتشره بر اساس میزان درصد مشارکت طرفین