کتابهای در دست چاپ

ستاره جاوید

کتابهای پذیرفته شده در سال ۱۳۹۸

با سلام بدینوسیله به آگاهی نویسندگان و شاعران عزیز می رساند که کتابهای ذیل پس از بررسی و تایید در سه ماهه اول و دوم و سوم سال ۱۳۹۸ به...
0
ستاره جاوید

کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه سوم سال ۹۷

بدینوسیله به آگاهی نویسندگان و شعرای عزیز همکار انتشارات ستاره جاوید می رساند کتاب های ذیل در سه ماهه سوم سال۹۷ پس از بررسی تایید و جهت چاپ پذیرفته شده...
0
ستاره جاوید

کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷

بدینوسیله به آگاهی نویسندگان و شعرای عزیز همکار انتشارات ستاره جاوید می رساند کتاب های ذیل در سه ماهه اول سال جاری پس از بررسی تایید و جهت چاپ پذیرفته...
0
ستاره جاوید

کتابهای ادبی پذیرفته شده و در دست چاپ انتشارات ستاره جاوید

کتابهای ادبی پذیرفته شده و در دست چاپ : تا کنون بیست و هشت عنوان کتاب در انتشارات ستاره جاوید برای انجام بررسی کارشناسی پذیرفته و پس از پذیرش در...
0