کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷

کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷

بدینوسیله به آگاهی نویسندگان و شعرای عزیز همکار انتشارات ستاره جاوید می رساند کتاب های ذیل در سه ماهه اول سال جاری پس از بررسی تایید و جهت چاپ پذیرفته شده اند.

۱- عطر ترانه  :ترانه سرا معصومه جابری(مصی)،موضوع ترانه های عاشقانه

۲- آخرین قسمت پازل:نویسنده نسیبه توفیقی،موضوع کتاب داستان های کوتاه

۳- مستانه های باد در پائیز:شاعر عباس عابد ساوجی،موضوع شعر سپید و قطعات ادبی

۴- به رنگ شقایق:شاعر فریدون شمس،موضوع غزلهای عاشقانه

۵-پیله ی خیال:شاعر ابوالحسن درویشی مزنگی(آدم)،موضوع غزل های عاشقانه

۶-زرین تاج:نویسنده عباس عابد ساوجی،موضوع کتاب رمان عاشقانه و  اجتماعی

۷-کوثر چشمان تو:شاعر غلامرضا ابراهیمی (رضای بیرجندی)،موضوع غزلیات آئینی

۸-کوچه ی دلتنگی:شاعر غلامرضا ابراهیمی (رضای بیرجندی)،موضوع غزلهای  عاشقانه

۹-کتاب چکاوک صبور:شاعر غلامرضا ابراهیمی (رضای بیرجندی)،موضوع غزلهای  عاشقانه

۱۰-پهلوانانِ دژِ باد:نویسنده ابوالحسن درویشی مزنگی ،موضوع  رمان حماسی برای نوجوان

۱۱-تاثیر حیوانات در زندگی انسان:نویسنده:حدیث تیر ماهی ،موضوع علمی و پژوهشی برای کودکان

۱۲-در ساحل به دنبالت می گشتم:نویسنده:سارا قبادلو ،موضوع داستان

کتاب های مذکور در سه ماهه اول و دوم توسط انتشارات ستاره جاویدبه چاپ رسیدند

بیشتر