چاپ کتاب در انتشارات ستاره جاوید(ناشر تخصصی ادبیات)

چاپ کتاب در انتشارات ستاره جاوید

چاپ کتاب در انتشارات ستاره جاوید(ناشر تخصصی ادبیات)

شرایط چاپ کتاب و همکاری با انتشارات ستاره جاویدجهت چاپ کتاب به صورت های زیر می باشد:

سرمایه گذاری کامل توسط انتشارات ستاره جاوید

در این روش، کتاب پیشنهاد شده به دو داور آشنا به موضوع کتاب، که از اساتید و یا صاحب ­نظران مرتبط هستند جهت ارزیابی ارجاع می­شود.

سپس در شورای علمی انتشارات، نتایج ارزیابی داوران ارائه شده و کتاب پیشنهادی بر مبنای نظر داوران مورد بررسی قرار می­گیرد.

و همچنین بر اساس نظرات اعضای شورا ، هم ازلحاظ کیفیت علمی اثر و هم از نظر امکان­ سنجی بازگشت سرمایه، مورد بررسی قرار می­گیرد.

پس از این مرحله، در صورت تصویب شورا برای چاپ کتاب پیشنهادی، کتاب مورد نظر برای طی مراحل فنی به واحد تولید انتشارات سپرده میشود.

و پس از عقدقرارداد با صاحب اثر برای دریافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می­شود.

سرمایه گذاری توسط مولف یا مترجم

در این شیوه تمامی حقوق چاپ و امتیازات آن متعلق به صاحب کتاب میباشد. و انتشارات ستاره جاوید تنها خدمات چاپ را به عمل می­آورد.

در این روش،کتاب پیشنهاد شده تنها از نظر کیفیت علمی اثر توسط شورای انتشارات و دو داور آشنا با موضوع کتاب، مورد ارزیابی قرار می­گیرد و در

صورت احراز شرایط لازم، برای طی مراحل فنی به واحد تولید انتشارات سپرده شده و برای دریافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می­شود.

راهنمای پذیرش اثر برای بررسی در انتشارات ستاره جاوید

  • پدیدآورندگان با در نظر گرفتن ملاحظات ذیل و با توجه به موضوع اثر، فرم پذیرش اثر را در وب سایت کامل کرده و ارسال کنند.
  • اثری که در مؤسسه انتشاراتی دیگری در حال بررسی باشد در انتشارات ستاره جاوید  برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.
  • در مورد آثار ترجمه‌شده، باید نسخه اصلی کتاب نیز ارائه شود.
  • فقط آثار تایپ‌شده برای بررسی پذیرفته می‌شود.
  • زمان تقریبی بررسی اثر پس از اعلام وصول درخواست شما حداقل ۱۰ روز کاری است.
  • تکمیل این فرم و ارائه آن فقط برای بررسی اثر است و هیچ‌گونه تعهدی برای چاپ ایجاد نمی‌کند
  • در صورتی که اثر پذیرفته شود و در یکی از مراحل نشر عدم صحت اطلاعات اثبات شود.
  • جبران ضرر و زیان وارده بر اساس برآورد ناشر بر عهده مترجم یا مولف است.
  • انتشارات ستاره جاوید برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد.
  • پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن ارزش اثر نمی باشد.