دعوت به همکاری باانتشارات ستاره جاوید

دعوت به همکاری

درخواست همکاری با انتشارات ستاره جاوید

انتشارات ستاره جاوید از بین علاقه مندان  برای طراحی  روی جلد و تصویر گری کتاب کودک و ویراستاری کتاب بصورت پروژه ای  دعوت به همکاری می نماید. در صورت تمایل فرم ذیل را تکمیل و ارسال کنید

انتشارات ستاره جاوید بر اساس نیاز و بصورت پروژه ای از بین نیروهای متخصص و شایسته دعوت به همکاری می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در بازه زمانی و از طریق فرم ذیل موجود در وب‌سایت و وب سایت توار نیوز تکمیل شوند، بررسی می‌شود.

قابل توجه متقاضیان همکاری با انتشارات ستاره جاوید:

  • پس از بررسی رزومه‌ها ، در صورت انتخاب و تایید از سوی مدیریت انتشارات ستاره جاوید تماس گرفته می‌شود.
  • تکمیل فرم همکاری برای انتشارات ستاره جاوید تعهدی ایجاد نمی‌کند.

“درخواست همکاری”

[iphorm id=”3″ name=”درخواست همکاری”]

https://goftego.net/