الف-خرید کتاب

1-خرید از طریق تماس با تلفن02166367663 فروشگاه انتشارات ستاره جاوید و یا تلفن همراه ۰۹۱۲۶۳۵۹۳۹۵ انتشارات ستاره جاوید

2-خرید به صورت آنلاین. از طریق درگاه اینترنتی سایت های ذیل:

ب- قوانین ارسال کتاب:

۱-قوانین ارسال کتاب برای مشتریان ساکن تهران به روش های ذیل طبق در خواست مشتری انجام خواهد شد

الف: از طریق پیک موتوری (هزینۀ به عهده مشتری و مخصوص شهر تهران)

ب:از طریق پست و به صورت پست پیشتاز

۲-ارسال کتاب برای مشتریان شهرستانی به صورت پست پیشتاز و یا پست ویژه  انجام خواهد شد

امیدواریم قوانین و مقررات انتشارات ستاره جاوید مفید بوده باشد