تایپ فوری و ارزان قیمت و با ضمانت

تایپ فوری و ارزان قیمت و با ضمانت

 

وقتی شما سفارش تایپی را به  مرکز خدمات تایپ ستاره جاوید می دهید

میتوانید کاملا مطمئن باشید که تمام متون تایپ شده بدون کوچکترین غلطاملایی، با بالاترین دقت و چینش متناسب انجام خواهد گرفت.

سیاست های کاری موسسه به این صورت است که تسویه حساب با تایپیست تا زمانیکه بی نقص بودن کار بر مسئولین زیربط اثبات نگردد،

انجام نمیشود. کار قبل از ارسال به مشتری توسط ناظر موسسه کنترل شده و بازخوانی کلمه بهکلمه انجام میگیرد.

بنابراین با یک تضمین صدرصدی در جلب رضایت شما این اطمینان داده میشود که چنانچه یکبار این موسسه را امتحان کنید

برایهمیشه از مشتریان ثابت ما خواهید بود.

درباره نویسنده

مدیریت انتشارات