تایپ در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

تایپ در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

تایپ کردن شاید در یک نگاه بسیار ساده بنظر برسد اما دارای اصول بسیار تکنیکی است.

تایپ زمانی سریع انجام میشود که به حالت ۱۰ انگشتی انجامبگیرد که این امر خود نیاز به تخصص دارد.

بسیاری از ایتم‌ها در Word و یا دیگر نرم افزارهای تایپ وجود دارد که مختص به رفرنس دهی، منابع نویسی،شماره گذاری عکس ها، حاشیه گذاری و

بسیاری موارد دیگر می باشد

که تنها یک تایپیست حرفه ای از کاربرد آنها آگاهی داشته و به این ترتیب بر دقتو سرعت کارش افزوده خواهد شد.

همچنین، برخی از رشته ها نیاز به فرمول نویسی دارند که تنها توسط نرم ابزارهای تخصصی تایپ قابل نگارشهستند.

زمانی که شما مهارت کافی نداشته باشید این فرمول نویسی ها و یا ساخت یک جدول و یا نمودار که توسط تایپیست حرفه ای در عرض چند

دقیقه انجام میشود

برای شما ساعتها زمان بر خواهد بود. تایپ در سریعترین زمان و با کمترین هزینه در مرکز خدمات تایپ ستاره جاوید انجام می شود

درباره نویسنده

مدیریت انتشارات